Nov
1
Sun
Sunday Early Worship
Nov 1 @ 8:30 am – 9:30 am
Sunday Church Training
Nov 1 @ 9:30 am – 11:00 am
Sunday Morning Worship
Nov 1 @ 11:00 am – 12:00 pm
Praise Dance Rehearsal
Nov 1 @ 12:00 pm – 1:00 pm
Nov
4
Wed
Word on Wednesday Bible Study
Nov 4 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Nov
8
Sun
Sunday Early Worship
Nov 8 @ 8:30 am – 9:30 am
Sunday Church Training
Nov 8 @ 9:30 am – 11:00 am
Sunday Morning Worship
Nov 8 @ 11:00 am – 12:00 pm
Praise Dance Rehearsal
Nov 8 @ 12:00 pm – 1:00 pm
Nov
11
Wed
Word on Wednesday Bible Study
Nov 11 @ 7:00 pm – 8:00 pm